Verzekeringen Financial Lease

Leasing is een financieringsvorm die zowel wordt gebruikt voor bedrijfsmiddelen en onroerend goed als voor consumptiegoederen (met name auto's, maar ook bijvoorbeeld audio- en videoapparatuur). Leasen is een soort huur(koop)overeenkomst waarbij de lessor (de juridische eigenaar) een zaak voor een bepaalde periode ter beschikking stelt aan de lessee. Laatstgenoemde betaalt daarvoor een vaste vergoeding aan de lessor. Financial lease is een vorm van lease die meer lijkt op huurkoop. De looptijd van de leaseovereenkomst is over het algemeen gelijk aan de economische levensduur van de geleasede zaak. Het economisch risico ligt hier bij de lessee, en deze neemt de zaak wel op zijn balans op. Aan het einde van de leaseperiode heeft de lessee het recht (of soms: de plicht) om het juridisch eigendom van de geleasede zaak te verwerven tegen betaling van de (lage) boekwaarde van dat moment.