Verzekeringen Financieringen

Geen financieringsbehoefte is hetzelfde, daarom bestaan er verschillende leningsvormen. Het kan gaan om een eenmalig krediet of een lening voor langere termijn. Bij adviesgroep VEKO kijken we welke leningsvorm het beste aansluit bij uw persoonlijke situatie.

Momentkrediet

Dat kan als "momentkrediet", via de bankrekening waar het salaris op binnen komt. Vrijwel iedere bank kent die mogelijkheid. Doorgaans betekent dit dat het saldo van de bankrekening één of twee maanden "rood" mag staan. Na die periode wordt verwacht dat het saldo weer zwart staat. Het is dus echt een krediet voor een kort moment. Het momentkrediet kent een heel hoge rente.

Doorlopend krediet

Feitelijk is dit een afzonderlijke bankrekening. Eén waarbij de bank u toestemming geeft "doorlopend" rood te staan. Eens per maand brengt de bank bij u 2% in rekening gebracht. In dit bedrag is de rente van de lening begrepen. Het restant wordt gebruikt om de schuld te verminderen. Het kenmerk van het doorlopend krediet is met name dat de schuld nooit helemaal afgelost hoeft te worden. Men heeft de vrijheid telkens weer op te nemen wat daarvoor werd afgelost. Vandaar de naam 'doorlopend'. Ook heeft men de vrijheid de lening ineens boetevrij terug te betalen.

Persoonlijke lening

Anders dan bij het doorlopend krediet bestaat bij de persoonlijke lening geen mogelijkheid afgeloste bedragen weer op te nemen. Het is een heel vaste vorm van lening. En daarmee heel geschikt voor "objectfinanciering". Zoals een boot, een auto of caravan. Geschikt omdat naarmate de auto minder waard wordt, ook de lening minder zou moeten worden. Zou dat niet zo zijn, dan wordt iedere volgende autofinanciering steeds hoger. De "oude" lening moet immers ook weer meegenomen worden.