Verzekeringen Hypotheken

Met een hypotheek kunt u geld lenen voor de aankoop van een eigen huis, met dat huis als onderpand. Een hypotheek sluit u doorgaans voor een langere periode af. U betaalt gedurende deze tijd maandelijks een bedrag, dat meestal is opgebouwd uit rente en aflossing. De rente die u betaalt, kan vast of variabel zijn. Bij een vaste rente wordt het rentepercentage gedurende een bepaalde looptijd van de hypotheek van tevoren vastgesteld. Betaalt u een variabele rente, dan kan de rente gedurende de looptijd hoger of lager worden. Wel wordt de variabele rente vastgesteld voor een bepaalde periode, meestal voor één, drie of twaalf maanden. Er zijn veel verschillende hypotheek vormen.

De twee meest voorkomende zullen hieronder worden uitgelegd:

Verzekeringen Lineaire Hypotheek

Bij een lineaire hypotheek betaalt u elke maand precies dezelfde aflossing. U betaalt rente over het bedrag dat u hebt geleend. Omdat u elke maand aflost, wordt uw schuld steeds minder. U gaat ook minder rente betalen. Het fiscale gevolg is, dat ook uw hypotheekrenteaftrek daalt. Met zijn bijzondere kenmerken is deze vorm alleen geschikt voor sommige situaties.

Voordelen

  • Je hypotheeklasten worden steeds lager.
  • In totaal betaal je minder rente dan bij andere hypotheken

Nadelen

  • In het begin heb je hoge maandlasten.
  • Je belastingvoordeel wordt elke maand lager, omdat je steeds minder rente betaalt.

Verzekeringen Annuïteiten Hypotheek

Elke maand betaalt u een vast bedrag. Dat bedrag is opgebouwd uit twee delen: de rente die u betaalt als vergoeding voor het geleende bedrag en de aflossing. Het bijzondere van een annuïteitenhypotheek is dat de verhouding tussen die twee delen geleidelijk verandert. Eerst betaalt u meer rente en weinig aflossing, aan het eind van de looptijd is het precies andersom. Dat principe heeft één nadeel: het belastingvoordeel dat u heeft (doordat je de rente mag aftrekken), wordt ook steeds kleiner. Om die reden heeft deze hypotheekvorm aan aantrekkelijkheid moeten inboeten.

Voordelen

  • De annuïteitenhypotheek werkt eenvoudig en helder.
  • In het begin heb je relatief veel belastingvoordeel, dus lage lasten.
  • U heeft de zekerheid dat aan het eind van de looptijd het geleende bedrag precies is afgelost.

Nadelen

  • Doordat je steeds minder rentevoordeel hebt, worden uw netto woonlasten steeds hoger.
  • In het begin lost u maar weinig af, waardoor de schuld grotendeels intact blijft.
  • Het is een relatief dure hypotheekvorm.