Verzekeringen Pensioenen

Pensioen is een periodieke uitkering die iemand kan ontvangen bij het bereiken van de pensioenleeftijd (ouderdomspensioen), arbeidsongeschiktheid (arbeidsongeschiktheidspensioen) of het overlijden van de partner (nabestaandenpensioen). Als er over pensioen gesproken wordt, gaat het meestal over het ouderdomspensioen. In sommige gevallen kan het opgebouwde pensioen onvoldoende zijn en is er de behoefte om dit bij te vullen. Dit kan doormiddel van lijfrente sparen en bank sparen.

Verzekeringen Lijfrente/Banksparen

Bij een Bankspaar/Lijfrente rekening bouwt u vermogen op door maandelijks een bedrag op de rekening te storten. Als het bedrag eenmaal gestort is kunt u hier niet meer bij totdat de pensioengerechtigde leeftijd is behaald. Bij Banksparen/Lijfrentesparen is er een hoge zekerheid op rendement maar hier staat tegenover dat het rendement vaak vrij laag is.

Verzekeringen Lijfrenteverzekering

Een lijfrente is een levensverzekering waarvoor u periodiek of éénmalig een premie betaalt aan een verzekeringsmaatschappij. Na einddatum van de verzekering wordt er ,mits u nog in leven bent, eenmalig of periodiek uitgekeerd. Het uitgekeerde bedrag kan worden gebruikt als aanvulling op uw ouderdomspensioen.