Verzekeringen Verzekeringen

Verzekeren is zekerheid verschaffen voor risico's van uzelf, uw gezin of uw vermogenspositie die u niet zelf kunt of wilt lopen. Een schadebedrag kan soms flink oplopen. En vaak is uw vermogen niet zo opgebouwd om deze schade direct uit eigen middelen te voldoen. Dit kan een incidentele schade betreffen maar u kunt ook denken aan blijvende schade, zoals bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid. Omdat er veel aanbieders zijn en u vaak tegen problemen aanloopt zoals voorwaarden en grote verschillen in premies, heeft u waarschijnlijk begeleiding nodig. Voor al uw verzekeringen bent u bij ons aan het juiste adres. Wij verzorgen uw complete pakket aan verzekeringen. Van de aanvraag tot de schadeafhandeling, wij regelen het voor u.

Kies uw soort verzekering

Verzekeringen In en Rondom huis

Een huis is voor de meeste mensen de grootste investering die zij zullen doen. Daarom is het belangrijk uw woonhuis en uw eigendommen in en rondom deze woning te verzekeren. Dit kan met de Woonhuisverzekering en de Inboedelverzekering.

Woonhuis

Een verzekering die schade aan het woonhuis (bestemd voor particulier gebruik) dekt. Een groot aantal gevaren is verzekerd (brand, ontploffing, blikseminslag, rook- en roetschade, storm, inbraak en diefstal, diverse vormen van waterschade, aanrijding, vandalisme). Verzekerd is op basis van herbouwwaarde. Uitgesloten blijven oorzaken met een catastrofeachtig karakter, zoals oorlogssituaties, atoomkernreacties en overstroming (beperkte overstroming kan gedekt zijn).

Inboedel

Een verzekering die de gehele huishoudelijke inboedel (bestemd voor particulier gebruik) verzekert tegen een groot aantal gevaren (brand, rook- en roetschade, storm, inbraak en diefstal, diverse vormen van waterschade, aanrijdingen, vandalisme).Uitgesloten blijven oorzaken met een catastrofeachtig karakter, zoals oorlogssituaties, atoomkernreacties, overstromingen.

Verzekeringen Motorvoertuigen

Voor motorrijtuigen zijn er verschillende verzekeringen, met ieder hun eigen dekking mogelijk.

Wettelijke Aansprakelijkheid Motorrijtuigen (WAM)

Deze verzekering dekt de aansprakelijkheid van de eigenaar, de bestuurder en/of de passagiers voor door een met name genoemd motorrijtuig veroorzaakte schade. Schade aan het motorrijtuig zelf of aan de bestuurder toegebracht is uitgesloten. De benadeelde derde heeft een rechtstreeks vorderingsrecht op de WAM-verzekeraar.

Volledige cascoverzekering( All-risk)

Deze verzekering dekt schade aan de verzekerde auto als gevolg van botsing, omslaan, slippen of enig ander ‘van buiten komend onheil' zoals brand, blikseminslag, hagelschade, diefstal en storm. De volledige cascoverzekering is vooral bedoeld voor ‘jonge' auto's.

Beperkte cascoverzekering

Deze verzekering dekt schade aan het motorrijtuig als gevolg van een met name in de polis omschreven gebeurtenis, zoals brand, blikseminslag, hagelschade, diefstal, storm, botsing met loslopende dieren en ruitbreuk.

Vakantie-autocascoverzekering

Deze verzekering is bedoeld voor de vakantieganger die zijn of haar auto gedurende de vakantieperiode wil verzekeren tegen het risico van schade aan de auto. Gewoonlijk wordt deze verzekering gesloten voor (geleende) auto's die alleen verzekerd zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor schade aan derden toegebracht (de zgn. WAM-verzekering). Over het algemeen worden voor deze verzekering auto's geaccepteerd die niet ouder zijn dan 7 jaar.

Verzekeringen Inkomen & Vermogensbescherming

Een ongeluk zit in een klein hoekje maar kan grote gevolgen hebben voor hun inkomen en vermogen. Om deze zaken te beschermen zijn er verschillende verzekeringen. Deze verzekeringen zijn specifiek voor bepaalde situaties en zijn los van elkaar af te sluiten.

Aansprakelijkheid

Deze verzekering, meestal kortweg AVP genoemd, dekt het aansprakelijkheidsrisico van de particulier voor schade aan derden in nagenoeg alle privésituaties. Ook voor zover deze voortvloeit uit het bezit van dieren of (andere) (on)roerende zaken. Uitgesloten is echter het aansprakelijkheidsrisico dat met motorrijtuigen verband houdt. Het aansprakelijkheidsrisico voor schade aan geleende, gehuurde (en dergelijke) zaken, is beperkt gedekt. Ook pure opzet (het oogmerk om schade toe te brengen of de zekerheid dat die zou ontstaan) is uitgesloten.

Rechtsbijstand

Deze verzekering dekt juridische hulp in natura bij een gedekte gebeurtenis in particuliere hoedanigheid. Wel moet het om een redelijk financieel belang gaan. Voor zover deskundigen/specialisten moeten worden ingeschakeld (advocaten, experts, accountants) zijn die kosten (externe kosten) ook gedekt, evenals gerechts- en griffiekosten en kostenveroordelingen voor door een tegenpartij gemaakte kosten.

Zorg

Iedere Nederlander is verplicht een basiszorgverzekering af te sluiten. De basisverzekering dekt de kosten van medische behandeling van de verzekerde volgens een wettelijk beschreven pakket aan zorg. In het basispakket zit onder meer geneeskundige zorg (waaronder zorg door huisartsen, ziekenhuizen, medisch specialisten en verloskundigen), ziekenhuisverblijf, tandheelkundige zorg tot achttien jaar (beperkt) en geneesmiddelen. Voor zorg die niet in de basisverzekering zit (zoals fysiotherapie, uitgebreidere tandheelkundige hulp en alternatieve geneeswijzen) kan een aanvullende verzekering worden afgesloten. Dat is echter niet verplicht.

Verzekeringen Uitvaartverzekeringen

Een uitvaartverzekering is voor iedereen geschikt. De kosten van bijvoorbeeld een begrafenis of een crematie zijn vaak hoger dan men verwacht. Maar weinig mensen zullen het een prettig idee vinden hun nabestaanden te confronteren met hoge kosten voor een uitvaart.

De uitvaartverzekering heeft twee hoofdvormen:

Kapitaal uitvaartverzekering (Uitkering in geld)

Een kapitaal uitvaartverzekering is een uitvaartverzekering waarbij na het overlijden van de verzekerde het verzekerde kapitaal (geldbedrag) wordt uitgekeerd. Het uitgekeerde kapitaal dient verplicht gebruikt te worden ter financiering van de uitvaart. De kapitaal uitvaartverzekering is ook bekend onder andere namen, zoals de kapitaal verzorgingsverzekering, de uitvaartkostenverzekering of de grafsteenverzekering.

(U verzekert een bedrag om de kosten van een uitvaart te betalen. U bent niet verplicht om alles bij de verzekeraar te laten plaatsvinden. U maakt zelf uit hoe en waar en door wie u alles laat verzorgen. U kunt kiezen uit een maandelijkse premie betaling of een bedrag ineens (koopsom). )

Natura uitvaartverzekering (Uitkering in Natura)

Een natura uitvaartverzekering is een uitvaartverzekering waarbij bij het overlijden van de verzekerde door de verzekeraar geen kapitaal wordt uitgekeerd, maar een pakket aan diensten wordt verleend. In de praktijk betekent dit dat de verzekeraar (een deel van) de begrafenis of crematie regelt. Hierbij is het afhankelijk van het gekozen pakket wat er binnen deze verzekering valt. Vaak worden niet alle kosten door de natura uitvaartverzekering gedekt, zodat het verstandig is om rekening te houden met extra kosten achteraf. Om deze kosten te vermijden, wordt vaak nog een aanvullende kapitaal uitvaartverzekering afgesloten.

(De verzekeringsmaatschappij regelt de begrafenis of crematie. Ook alle bijkomende kosten, zoals opbaren, vervoer, rouwkaarten en dergelijke kunnen via een Natura verzekering worden geregeld.)

U kunt er ook voor kiezen een reguliere overlijdensrisicoverzekering te sluiten.

Zorg

Iedere Nederlander is verplicht een basiszorgverzekering af te sluiten. De basisverzekering dekt de kosten van medische behandeling van de verzekerde volgens een wettelijk beschreven pakket aan zorg. In het basispakket zit onder meer geneeskundige zorg (waaronder zorg door huisartsen, ziekenhuizen, medisch specialisten en verloskundigen), ziekenhuisverblijf, tandheelkundige zorg tot achttien jaar (beperkt) en geneesmiddelen. Voor zorg die niet in de basisverzekering zit (zoals fysiotherapie, uitgebreidere tandheelkundige hulp en alternatieve geneeswijzen) kan een aanvullende verzekering worden afgesloten. Dat is echter niet verplicht.

Verzekeringen Sparen en Beleggen

Bij sparen en beleggen gaat het erom vermogen te vormen. En aangezien dat op tal van manieren kan, is het zaak heel zorgvuldig na te gaan welk doel u daarmee voor ogen hebt. Moet dat spaardoel op korte termijn behaald worden, een nieuwe auto bijvoorbeeld, dan zullen we eerder grijpen naar het traditionele sparen. Via spaarrekeningen of termijndeposito's. Ligt het spaardoel verder weg, dan zullen we de oplossing wellicht eerder zoeken in aandelenconstructies. En uiteraard zijn daar diverse combinaties van mogelijk. Sparen gaat dus altijd vergezeld met een doel. Al is het doel simpelweg rendement te halen met geld dat "over" is. Altijd zullen we na moeten gaan welke methode in uw geval de voorkeur verdient.

Verzekeringen Arbeidsongeschikt

U kunt 80% van uw gemiddelde inkomen over de laatste 3 jaar verzekeren. Uw inkomen kan loon zijn maar ook winst uit onderneming als belastbaar inkomen valt onder deze categorie. Een lager percentage kan altijd en er zijn zelfs mogelijkheden tot een hoger percentage. De kosten van de AOV worden door veel factoren bepaald. Een vergelijk is dan ook niet eenvoudig. Hier geldt zeker dat de goedkoopste niet altijd de beste is.