Zakelijk

Het is belangrijk dat u verzekerd bent tegen alle risico’s die u zelf niet kunt dragen. Bedrijfsverzekeringen dekken risico’s af en beschermen uw onderneming. Daarnaast moeten alle werkgevers aan de Pensioenwet voldoen. Advies nodig of benieuwd welke verzekeringen of pensioenen het beste bij u passen? Bel gerust voor een afspraak.
Veko adviesgroep zakelijk

Zakelijke verzekeringen

Bent u verzekerd tegen schade door brand, diefstal en juridische geschillen of schade die uw medewerkers veroorzaken bij derden? Wij hebben alle bedrijfsverzekeringen voor u op een rijtje gezet. Benieuwd welke verzekering het beste bij u past? Bel gerust voor een afspraak.

Aansprakelijkheid bedrijven

Een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) dekt materiële schade of letselschade die u of een van uw medewerkers heeft veroorzaakt. Denk bijvoorbeeld aan een jas van een klant waar u per ongeluk een pot verf overheen laat vallen. Of een klant in uw winkel die over een voorwerp struikelt en zijn arm breekt.

Beroepsaansprakelijkheid

Met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) bent u verzekerd voor het risico van aansprakelijkheid. Wanneer uw opdrachtgever of klant, financiële schade lijdt door een beroepsfout van u.

Ziekte en verzuim

Met een ziekte- en verzuimverzekering beperkt u het financiële risico van een zieke medewerker en bent u gedekt tegen de kosten van het ziekteverzuim.

Cyber

Stel uw bedrijf wordt gehackt en u kunt pas weer bij uw bestanden als u losgeld betaalt. Of uw bedrijf ligt drie dagen stil na een cyberincident. Dit soort incidenten kosten veel geld. Dan bent u bij het ICT-bedrijf niet aan het juiste adres. Een cyberverzekering kan in die gevallen wél de hulp bieden die u op dat moment nodig heeft.

In en om het gebouw

Met een gebouwenverzekering bent u verzekerd tegen alle risico’s en schade in en rondom het bedrijfspand of clubgebouw.

Motorrijtuig

Maakt u gebruik van een auto of bestelauto van de zaak? Dan heeft u een motorrijtuigverzekering nodig. Deze dekt u tegen alle risico’s, schade en onvoorziene kosten.

Transport

Een transportverzekering beschermt u tegen alle onvoorziene kosten van risico’s, zoals brand, storm, diefstal of vandalisme.

Arbeidsongeschiktheid

Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering kunt u 80% van uw gemiddelde inkomen over de laatste drie jaar verzekeren.

Veko adviesgroep zakelijk pensioen

Pensioenen

Heeft u al eens nagedacht over een zakelijk pensioen? Alle werkgevers en door pensioenfondsen opgezette pensioensregelingen moeten aan de Pensioenwet voldoen. Wij lichten de volgende pensioensoorten uit de Pensioenwet voor u uit:

Ouderdomspensioen

Met een ouderdomspensioen bouwt een aanvullend pensioen op voor uw werknemers.

Nabestaandenpensioen

Een nabestaandenpensioen kan door de werkgever geregeld worden en zorgt voor financiële stabiliteit voor achterblijvende partners of gezinnen bij het (onverwachts) overlijden van uw werknemer.

Arbeidsongeschiktheidspensioen

Indien uw werknemer arbeidsongeschikt wordt kan dit grote gevolgen hebben voor de pensioensopbouw en het maandelijks inkomen van de werknemer.

Veko adviesgroep risico analyse

Risico analyse en risicomanagement

Wilt u een risicoanalyse laten maken voor uw bedrijf, bijvoorbeeld om de veiligheid voor uw medewerkers en afnemers te kunnen waarborgen? Een risicoanalyse waarbij alle mogelijke gevaren overzichtelijk in kaart worden gebracht is van groot belang. U wilt weten welke risico’s u loopt en welke impact dat mogelijk heeft op uw bedrijfsvoering en uzelf hiervoor verzekeren. Een onderneming staat nooit stil, het ontwikkelt zich en de wetten en regelgeving kunnen worden aangepast. Het is daarom van belang risicobeheer permanent als punt op uw agenda te zetten.

Als specialist in risico management en analyse adviseren wij u graag over een goed, actueel en doordacht risicobeheerprogramma. Neem contact op voor advies.

Advies nodig over zakelijke verzekeringen?

Wij adviseren u graag!